Montgraf topografia cadastre i registre de la propietat
 

sobre montgraf

l'enginyer del territori

empreses col·laboradores

serveis

on som

CAT | ESP | ENG

Topografia
Gestió de projectes
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segueix-nos a...

   

 

GESTIÓ DE PROJECTES

 

L'estudi bàsic analitza i detalla els casos complexes per la viabilitat de la possible obra. En la redacció del projecte executiu s'elaboren un conjunt de documents explicatius (Memòria descriptiva, memòria constructiva, amidaments, càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, estudi bàsic de seguretat i salut i plànols) que donen totes les dades tècniques necessàries per a poder realitzar l'obra. I finalment en l'execució de l'obra la direcció facultativa vetlla per la coordinació i el bon desenvolupament de l'obra.

 

Els projectes cartogràfics són els estudis i d'operacions científiques, artístiques i tècniques que, a partir dels resultats de les observacions directes o de l’explotació d’una documentació, intervenen en la confecció dels mapes topogràfics, temàtics, de relleu, històrics, turístics, polítics, etc.

 

 

T. 93.883.36.96 | mail: info@montgraf.cat
Rambla del Carme 37 entresòl | Vic | Barcelona

Montgraf geòmetres © 2013